Algemene voorwaarden voor particulieren

WINTER-VOORJAARSVAKANTIE 2023 - 2024

Van toepassing op individuen van 1 oktober 2023 tot 30 september 2024

De onderstaande algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de onderneming LJF GESTION-ELIOVA, hierna ELIOVA genoemd, en haar klanten.

1. Tarieven

Ze zijn vastgesteld op 01/04/2023. Ze kunnen worden verhoogd als tussen 01/04/2023 en de begindatum van de dienst de kosten van levensonderhoud met 5% stijgen (officiële consumentenprijsindex voor heel Frankrijk) of als de stijging van de energiekosten over dezelfde periode meer dan 10% bedraagt. Ze kunnen ook worden herzien in het geval van een wijziging in het belastingregime dat van toepassing is op ons bedrijf (bijv. een verhoging van het btw-tarief).

De reserveringskosten bedragen €15 per boeking.

2. Reserveringen - Reglement

Reserveringen kunnen rechtstreeks in onze kantoren, per post, telefoon of e-mail worden gemaakt. De reservering is pas definitief na betaling van een voorschot van 50% van het totale bedrag van het verblijf, evenals de dossierkosten. Na betaling van de aanbetaling stuurt ELIOVA een bevestiging met de totale kosten van de dienst, het bedrag van de eerste betaling, het te betalen saldo en de uiterste betaaldatum. Het saldo moet uiterlijk 29 dagen voor het begin van het verblijf worden betaald. Indien zich wijzigingen voordoen tussen de datum van betaling van het saldo en de datum van aanvang van het verblijf, zal een aanvullende factuur worden verzonden voor betaling vóór de datum van aanvang van het verblijf. Indien deze betaling niet mogelijk is voor het begin van het verblijf, moet het saldo ter plaatse worden betaald. In geval van een te hoog bedrag kan alleen het bureau van Parijs tot terugbetaling overgaan.

Opmerking: Bij online boekingen wordt volledige betaling gevraagd en onmiddellijke bevestiging van de boeking wordt per e-mail verzonden.

3. Kortingen - Supplementen

Voor kinderen die hun ouders vergezellen en in dezelfde kamer verblijven, zijn de kortingen als volgt, met dien verstande dat de korting alleen wordt verkregen als de kamer door twee volwassenen wordt bezet, voor een verblijf van minimaal zeven dagen en alleen van toepassing is op het restauratiegedeelte:

  • Gratis voor kinderen jonger dan 2 jaar
  • Van 2 jaar tot minder dan 6 jaar: 50% korting op de prijs voor volwassenen
  • Van 6 jaar tot minder dan 12 jaar: 30% korting op de prijs voor volwassenen

Eenoudergezin: 15% korting voor een kind van 2 tot jonger dan 12 jaar dat bij 1 volwassene verblijft (tweepersoonskamer).

Elk supplement op de oorspronkelijke dienst moet rechtstreeks ter plaatse worden betaald aan de verantwoordelijke van het etablissement. Voor specifieke en/of religieuze diëten zal ELIOVA een extra vergoeding voorstellen.

De tarieven voor halfpension zijn exclusief drankjes.

4. Verantwoordelijkheid

ELIOVA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk incident, ongeval of in geval van plaatselijke moeilijkheden die leiden tot fysieke, materiële of morele schade, waardoor ELIOVA, in het belang van de deelnemers, gedwongen wordt een verblijf te wijzigen of te annuleren. ELIOVA kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevallen van overmacht, toevallige gebeurtenissen of handelingen van personen die niet betrokken zijn bij de organisatie of het verloop van het verblijf.

ELIOVA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die zich voordoen tijdens de beoefening van sportactiviteiten, met name skiën. Of deze activiteit nu alleen of in gezelschap van een bij ELIOVA werkzame persoon wordt verricht.

In geval van drukfouten of omissies in de publicatie van haar brochures behoudt ELIOVA zich het recht voor om elke materiële fout die in haar documenten zou zijn geslopen te corrigeren.

5. Wijziging

Elke wijziging van de klant moet schriftelijk aan ELIOVA worden bevestigd. Na akkoord van ELIOVA wordt een nieuwe factuur, rekening houdend met deze wijzigingen, aan de klant gestuurd.

6. Annulering door de klant

Bij gehele of gedeeltelijke annulering blijven de reserveringskosten bij ELIOVA. De annuleringskosten zijn afhankelijk van de datum van annulering ten opzichte van de begindatum van het verblijf. Zie onderstaande tabel:

Datum van annuleringIngehouden bedrag
Tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van uw verblijf
Gratis annulering
Vanaf 29 dagen tot de begindatum van het verblijf50%
Dag van aankomst of no show100%

In geval van aankoop van externe diensten zullen de annuleringsregels verwijzen naar de algemene voorwaarden van de dienstverlener.

7. Optionele annuleringsverzekering

Eliova biedt een annulerings- en onderbrekingsverzekering aan, die tegelijk met de eigenlijke reservering moet worden afgesloten. Indien u deze verzekering niet afsluit, past Eliova de algemene annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in het annuleringskostenoverzicht toe op de boeker. Tarieven, details over garanties en toepassingsvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij onze diensten.

Verzekering afgesloten door SAM Loisirs - ORIAS n°10 058 127

8. Annulering door Eliova

In geval van externe gebeurtenissen waarover zij geen controle heeft, behoudt ELIOVA zich het recht voor de diensten en prijzen van de verblijven te wijzigen of de cursussen, pakketten of all-in verblijven te annuleren. In dat geval heeft de klant de mogelijkheid zijn verblijf te annuleren zonder dat de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. De voor het verblijf en de cursussen of pakketten betaalde bedragen worden dan volledig terugbetaald; de klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding.

9. Promoties

Op bepaalde data kunnen wij last minute promoties aanbieden. Deze promoties hebben geen terugwerkende kracht voor klanten die het normale tarief hebben betaald. Zij hebben geen recht op terugbetaling van het prijsverschil.

10. Gemeentelijke toeristenbelasting

De gemeentelijke toeristenbelasting wordt rechtstreeks door de hotels geïnd, overeenkomstig de geldende officiële teksten en gemeentelijke tarieven. ELIOVA is niet verantwoordelijk voor de invoering of wijziging van de toeristenbelasting die haar ter kennis wordt gebracht na de datum waarop de tarieven zijn vastgesteld.

11. Geschillen

In geval van een geschil tussen de handelaar en de consument trachten zij een minnelijke schikking te treffen.

Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, kan de consument zich binnen een jaar na de schriftelijke klacht bij de handelaar gratis wenden tot de consumentenombudsman waarbij de handelaar is aangesloten, d.w.z. de Vereniging van Europese bemiddelaars (AME CONSO).

Verwijzing naar de consumentenombudsman moet worden gemaakt :

  • of door het formulier in te vullen op de website van AME CONSO: www.mediationconso-ame.com;
  • of per post gericht aanAME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIJS.

 

Doorzoek de site...

Boek online

Hotel(s) :
Datum van aankomst
Datum van vertrek
Volwassenen Kinderen Baby's
Annuleren